چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس.

 

زهرا سعیدی

مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

فاطمه روستایی

کارشناس سلامت جوانان

خیریه دارم

کارشناس سلامت نوجوانان

شرح وظایف :
 
-محاسبه و ارائه شاخص های سلامت نوجوانان و جوانان و گزارش دهی مستمر
-پیگیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در نوجوانان و جوانان
-برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی برنامه معاینات سلامت دانش آموزان و جوانانبا تاکید بر ورود اطلاعات در سامانه سیب
-برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه آموزش مسائل بهداشتی به دانش آموزان، والدین، کارکنان، جوانان و دانشجویان
-برآورد و پیگیری تجهیزات مجتمع های سلامت و مراکز سلامت به ابزار و وسایل مورد نیاز
-اجرای طرحها و برنامه ریزی های ملی منطقه ای
-شناسایی تسهیلات، ظرفیتها و قابلیت های مراکز تجمعی و سازمانهای مرتبط با سلامت نوجوانان وجوانان و هماهنگی با آن جهت اجرای برنامه های مشترک
-تشکیل کمیته های فنی و ارتقا سلامت جهت بهبود وضعیت برنامه های سلامت مدارس، نوجوانان و جوانان
-آموزش تکنولوژی های جدید خدمات سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس طبق نیاز سنجی انجام شده سال گذشته
-پیگیری اجرای ضوابط استاندارد ها و دستورالعمل های ابلاغی معاونت بهداشت
-ارتقائ پوشش مراقبت سلامت نوجوانان و جوانان
-هماهنگی مستمر با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمانها و ارگانهای مرتبط با نوجوانان، جوانان و آموزشگاه ها
-نظارت بر فعالیت کارشناسان زیر مجموعه گروه و سطوح محیطی ارائه دهنده خدمات
-شرکت در کمیته علمی و فنی معاونت بهداشت به منظور بهره گیری تجارب
-نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی
-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، محاسبه شاخصهای سلامت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان و مدارس شهرستان
-هزینه کرد بهینه تخصیص های دریافتی از معاونت بهداشتی در جهت ارتقای برنامه
-آموزش نیروهای جدیدالورود و باز آموزی کارکنان مرتط با برنامه های سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس
-هماهنگی با واحد بهداشت محیط در حسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس
-هماهنگی با واحد تغذیه در حسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه در مدارس(تغذیه سالم،آهن یاری، مکمل یاری با مگا دوز ویتامین دی)
-هماهنگی درون بخشی با سایر واحد ها و گروهها در جهت همسو سازی فعالیت ها و برنامه ها
-پایش مستمر کارشناسان مراکز سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت بر اساس چک لیست مدون
-ارسال گزارش و پسخوراند به واحد های پایش شده
-گرد آوری، جمع بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری از سطوح محیطی تا ستادی
-نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیکی
-تجزیه و تحلیل مرگ و میر نوجوانان و جوانان و ارائه در کار گروه
-تجزیه و تحلیل آمار ازدواج و طلاق در جوانان و برنامه ریزی و اجرای مداخلات
-اجرای برنامه توسعه و استقرار برنامه مدارس مروج سلامت
-اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی و دانشجویی
-مشارکت در اجرای مناسبتهای بهداشتی
-انجام مراقبت پزشکی و غیر پزشکی کلیه دانشجویان و طلاب حوزه علمیه
-برگزاری همایش و کمپین های برنامه نوجوانان وجوانان در سطح شهرستان
-شناسایی نوجوانان غیر دانش آموزان و انجام مراقبتهای لازم