چهارشنبه 2 خرداد 1403  

تقویم بهداشتی

تقویم بهداشتی.

فروردین
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی سل (24 march) پنجم فروردین
2 روز جمهوری اسلامی ایران دوازدهم فروردین
3 روز طبیعت سیزدهم فروردین
4 روز سلامتی روز جهانی بهداشت (7 April)
24- 18 هفته سلامت
هجدهم فروردین
هیجدهم الی بیست و چهارم
5 روز ملی فناوری هسته ای بیستم فروردین
6 روز دندانپزشکی بیست و چهارم فروردین
7 روز جهانی هموفیلی (17 April) بیست و نهم فروردین
اردیبهشت
ردیف عنوان تاریخ
1 روز زمین پاک دوم اردیبهشت
2 روز جهانی مالاریا (15 April) ششم اردیبهشت
3 روز جهانی بهداشت حرفه ای نهم اردیبهشت
4 روز جهانی کار و کارگر دوازدهم اردیبهشت
5 روز معلم دوازدهم اردیبهشت
6 روز جهانی آسم و آلرژی (4 may) چهاردهم اردبیهشت
7 روز جهانی ماما (5may) شانزدهم اردیبهشت
8 روز جهانی تالاسمی (8may) نوزدهم اردیبهشت
9 روز جهانی پرستاری (12 may) بیست و سوم اردیبهشت
10 روز جهانی پارکینسون (13 may) بیست و چهارم اردیبهشت
11 روز جهانی خانواده (15may) بیست و ششم اردیبهشت
12 روز ارتباطات و روابط عمومی بیست و هفتم اردیبهشت
خرداد
ردیف عنوان تاریخ
1 فتح خرمشهر سوم خرداد
2 هفته بدون دخانیات چهارم الی دهم خرداد
3 روز جهانی بدون دخانیات (31may) یازدهم خرداد
4 رحلت حضرت امام خمینی (ره) چهاردهم خرداد
5 روز جهانی محیط زیست (5 june)
قیام خونین 15 خرداد
شانزدهم خرداد
6 روز جهانی اهداء کنندگان خون (14june) بیست و پنجم
7 هفته جهانی سلامت مردان (14 -20 June) بیست و پنجم الی یکم
تیر
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 june) ششم تیر
2 انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی هفتم تیر
3 روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام
(روز جهانی بیماری مشترک 6 july) )
شانزدهم تیر
4 روز جهانی جمعیت (11 july) بیست و یکم تیر
5 روز بهزیستی و تامین اجتماعی بیست و پنجم تیر
مرداد
ردیف عنوان تاریخ
1 روز ملی انتقال خون روز تاسیس سازمان انتقال خون نهم مرداد
2 روز جهانی شیر مادر (31july) یازدهم مرداد
3 روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی چهاردهم مرداد
4 روز خبرنگار هفدهم مرداد
5 روز جهانی نوجوانان (12 August) بیست و دوم مرداد
6 سالروز ورود آزادگان بیست و ششم مرداد
7 هفته ملی حذف مالاریا ( درمناطق مستعد) سوم الی نهم مرداد
شهریور
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته دولت اول تا هشتم شهریور
2 روز پزشک اول
3 روز کارمند چهارم شهریور
4 روز داروسازی (بزر گداشت محمدبن زکریای رازی) پنجم شهریور
5 انفجار دفتر نخست وزیری هشتم شهریور
6 قیام 17 شهریور هفدهم شهریور
7 آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس سی و یک شهریور
مهر
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی هاری (28 SEP) هفتم مهر
2 روز جهانی قلب (آخرین یکشنبه Sep ) هفته اول مهر
3 روز جهانی ناشنوایان (30 SEP) نهم مهر
4 روز جهانی سالمند (1 OCT) دهم مهر
5 روز جهانی کودک (8 OCT) هفدهم مهر
6 روز جهانی بهداشت روان (10 OCT) نوزدهم مهر
7 روز جهانی نابینایان (عصای سفید) (15 OCT) بیست و چهارم مهر
8 روز ملی مبارزه با سل (15 OCT) بیست و سوم مهر
9 هفته ملی بهداشت روان بیست و سوم تا سیم مهر
10 روز جهانی غذا (16 OCT) بیست و پنجم مهر
11 روز جهانی کمردرد (17 OCT) بیست و ششم مهر
12 روز جهانی پوکی استخوان (20 OCT)
روز ملی سلامت زنان
بیست و نهم مهر
آبان
ردیف عنوان تاریخ
1 روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت اول آبان
2 روز دانش آموز سیزدهم آبان
3 روز جهانی دیابت (14 NOV) بیست و سوم آبان
4 هفته حمایت از بیماران کلیوی بیست و سوم تا سیم
آذر
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی ایدز (1 DEC) یازدهم آذر
2 روز خانواده و تکریم بازنشستگان یازدهم آذر
3 روز جهانی معلولان (3 DEC) سیزدهم آذر
4 هفته بسیج پنجم الی یازدهم آذر
5 روز بیمه سیزدهم آذر
6 روز رابطان بهداشت چهاردهم آذر
7 روز دانشجو شانزدهم آذر
8 روز پژوهش بیست و پنجم آذر
9 وحدت حوزه و دانشگاه بیست و هفتم

دی
ردیف عنوان تاریخ
1 میلاد حضرت مسیح پنجم دی
2 آغاز سال جدید میلادی سیزدهم دی
3 روز هوای پاک بیست و نهم دی
بهمن
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی کمک به جذامیان نهم بهمن
2 روز جهانی سرطان پانزدهم بهمن
3 دهه فجر (12 روز بازگشت امام خمینی(ره)- 22 روز پیروزی انقلاب) دوازدهم الی بیست و دوم
4 هفته سرطان هشتم تا 15 بهمن
اسفند
ردیف عنوان تاریخ
1 روز بهداشت محیط یازدهم اسفند
2 روز سلامت مردان اولین 5 شنبه اسفند
3 روز جهانی کلیه دومین پنجشنبه ماه مارس