چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد فناوری اطلاعات.

معرفی همکاران

مهندس حسین داودی نژاد سمت:  کارشناس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
شماره تماس: (داخلی 126)
                                                           061-53273041
ایمیل:
                            hdavoodi@abadanums.ac.ir
مهندس هانی اسماعیلیان سمت:  کارشناس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
شماره تماس: (داخلی 126)
                                                           061-53273041
ایمیل:
                          h.esmaiilian@abadanums.ac.ir


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

 برطرف نمودن مشکلات نرم افزاری،سخت افزاری و شبکه در سطح ستاد مرکز بهداشت و مراکز تابعه؛
• فراهم آوردن بستر نرم افزارهای بروز و جدید و نوع آوری های سخت افزاری؛
• همکاری با کارشناسان شبکه وسیستم های پایه وبرنامه ریزان سیستم درزمینه نصب راه اندازی وپشتیبانی تجهیزات مورد نیاز؛
• برآورد، تهیه وتنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود وانطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر؛
• همکاری در تدوین برنامه های آموزشی وارائه آموزشهای لازم به کارکنان؛
• انجام امور مربوط به آماده سازی و راه اندازی دستگاههای اصلی و جانبی در حوزه فناوری اطلاعات؛
• راهبری و نظارت برصحت اجرای نرم افزارها و سخت افزارهای نصب شده؛
• نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباط محلی و راه دور یا اپراتورهای تحت سرپرستی؛
• تشخیص ورفع اشکالات موجود واعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله؛
• گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها ، رایانه ها وتجهیزات ارتباطی محلی وراه دور به مسئولین مربوطه؛
• کنترل کمی وکیفی فرآیندها در جهت انجام بهینه امور وارتقاء بهره وری؛
•  پشتیبانی از نرم افزار های اختصاصی دانشکده علوم پزشکی نظیر اتوماسیون اداری، تعهدی و ...؛
• مانیتورینگ پهنای باند و اتصال های وایرلس؛
بروزرسانی نرم افزارهای کاربردی نظیر سیستم عامل ها،آنتی ویروس، مرورگرها و ...؛
درصورت نیاز به رایانه جدید، هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات جهت اخذ مجوز و پیگیری تا مرحله خرید؛
• بازدید دوره ای از سیستم ها جهت ارتقاء و حل مشکلات موجود؛
• نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد های فناوری اطلاعات و ارتباطات.