چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد بهداشت روان.


بهداشت روان
بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن تکیه دارد، در تعریف سلامتی )سلامتی حالت رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی ( لحاظ شده است. بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد تواناییهایش را باز می شناسد و قادر است با استرسهای معمول زندگی تطابق حاصل کرده، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و بعنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.  بهداشت روان به همه ما مربوط است نه فقط کسانی که از بیماری های روانی رنج می برند.

برنامه های کاربردی و اجرایی سلامت روان مرکز بهداشت آبادان :

برنامه بهداشت روان روستا:
فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی همه مردم به ویژه گرو ههای محروم و آسیب پذیر در مناطق روستایی و تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت روانی افراد در روستاها با استفاده از بهورزان و داوطلبان سلامت، ارتقاء و افزایش میزان آگاهی افراد جامعه روستایی نسبت به بهداشت روان و تغییر نگرش آنان نسبت به بیماری های روانی با تکیه بر آموزش مستمر بهداشت روان، شناسایی بیماران روانی- عصبی در مناطق روستایی،کنترل،درمان و پیگیری مناسب و به موقع بیماران روانی - عصبی، استفاده از رابطین بهداشتی در امر بیماریابی، ارجاع و پیگیری و پل ارتباطی با مرکز بهداشتی درمانی. از نظر عملیاتی خدمات بهداشت روان از خانه های بهداشت آغاز و متعاقب آن در مرکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان عمومی و سطوح تخصصی بهداشت روان شهرستان آبادان ارائه می گردد. در حال حاضر صد درصد جمعیت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان آبادان(مراکز بهداشتی درمانی روستایی/ شهری-روستایی و خانه های بهداشت تابعه)تحت پوشش برنامه های سلامت روان می باشند.
برنامه حمایتهای روانی _اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه:
ایران جزء ده کشور بلاخیز دنیا است. تا سا لهای اخیر در سیاست گذاری بهداشتی در برابر وقایع آسیب زا کمتر به عوارض روانشناختی پرداخته می شد.طبق پژوهشهای انجام شده یکسال پس از زلزله، بالغین سه برابر و کودکان دو برابر بیشتر از جمعیت آسیب ندیده از اختلالات روانی رنج می برند. کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حوادث غیر مترقبه، افزایش توان انطباق و آماده سازی بازماندگان، تقویت مهار تهای اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی مجدد، خودسازی و بازسازی جامعه و آموزش عمومی جامعه از این برنامه ها می باشد.این برنامه همه ساله توسط کارشناسان بهداشت روان اجرا و آموزشهای لازم ویژه گروههای هدف شامل مدیران اجرایی، معلمان و مشاوران مدارس،پزشکان عمومی و روانشناسان ، کاردانهای مبارزه با بیماریها،رابطین بهداشتی و... انجام می شود.

گروه های آسیب پذیر در بلایا :

•      زنان ( به ویژه زنان باردار)، سالمندان (به ویژه افراد مبتلا به آلزایمر و دمانس)
•      کودکان
•      افراد وابسته به مواد (معتادان)
•      مبتلایان به بیماریهای مزمن جسمی و ذهنی
•       بیماران روانپزشکی

برنامه مهارتهای زندگی و فرزندپروری:
مهارتهای زندگی
برنامه آموزشی مهارتهای زندگی جزو برنامه های مهم ارتقاء بهداشت روان است که باعث بهبود بهداشت روان مثبت و اعتماد به نفس می شود. برطبق تحقیقات گسترده قبلی در پیشگیری از سوءمصرف مواد، بی بندوباری جنسی، ایدز، بارداری نوجوانان و کاهش خشونت، مفید و موثر بوده است. توسعه طرح فوق در جمعیت دانش آموزی و گسترش آن به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و محیط های دانشجویی از اهداف مهم اداره سلامت روان می باشد.

 آموزش مهارت های زندگی در سال 1979 و با اقدامات دکتر گیلبرت بوترین آغاز شد. در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت با هماهنگی یونیسف برنامه آموزش مهارت های زندگی را به عنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی کودکان و نوجوانان معرفی نمود. فراگیری مهارتهای زندگی اگر با تغییر نگرش و تغییر رفتار همراه باشد باعث کاهش آسیبهای اجتماعی و دنبال آن ارتقاء سلامت روان فراگیران (جامعه )می شود. ارتقاء مهارتهای ارتباطی بین فردی و جمعی ،مهارت حل مسئله ،پیشگیری ازخشم و کنترل استرس از اولویت های برنامه مهارتهای زندگی است.

تعریف مهارت های زندگی توسط سازمان جهانی بهداشت1994:

 توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضرورت زندگی روز مره کنار بیاید.
طبقه بندی مهارت های زندگی توسط سازمان جهانی بهداشت :

       •          مهارت های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری
       •          مهارت های بین فردی و ارتباطی
       •          مهارت های مقابله ای و ارتباطی

10 مهارت اصلی زندگی :
مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط موثر ، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی،‌ خودآگاهی، مهارت همدلی کردن، مهارت مقابله با هیجانات، مهارت مقابله با استرس.
گروه هدف برنامه مهارتهای زندگی :

        •         دانش آموزان و دانشجویان
        •         بزرگسالان
        •         والدین
        •         مربیان آموزش و پرورش
        •         پرسنل بهداشتی
           
  مهارتهای فرزند پروری:
با ظهور علم روان شناسی تحول بزرگی در شیوه های فرزند پروری به وجود آمد . در مکتب روانکاوی طبق نظریه فروید انسان خاطرات ناراحت کننده ، تمایلات غیر منطقی و اضطرابهایش را در ضمیر َناخودآگاه پنهان می کند . فروید مقتقد بود که منشأ اختلالات روانی ، تمایلات سرکوب شده دوران کودکی است . با این دیدگاه ، دوران کودکی ، سلامت روان کودکان و کیفیت رفتار والدین با فرزندان اهمیت زیادی پیدا کرد و متخصصین و نظریه پردازان را بر آن داشت تا شیوه های صحیح و اصولی را برای فرزند پروری ایجاد کنند .
مهارت فرزند پروری؛ فرآیند بزرگ کردن و آموزش و پرورش فرزندان از تولد تا بزرگسالیَ است. در این فرایند تعدادی از عوامل بر روش و کارکرد فرزند پروری اثر می گذارند از قبیل:


•         سوابق رشدی والد، شخصیت و شرایط روانشناختی وی
•        ویژگی های کودک که مراقبت از او را دشوار تر یا آسان تر می کند.
•         عوامل حمایتی شامل رابطه زوجین
•         باورهای نادرست در مورد تربیت فرزند
تربیت کودکان بر این دو ستون استوار است : الگوی صحیح ، عشق.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت آموزش مهارتهای فرزندپروری به والدین و مربیان و نقش برجسته آن در پیشگیری از اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان، دفتر سلامت روان آموزش این مهم را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود قرار داد.

گروه هدف برنامه :

•      والدین
•      مربیان آموزش و پرورش
•      پرسنل بهداشتی

افزایش مهار تهای زندگی به دانش آموزان مقطع ابتدایی، افزایش آگاهی از مهارتهای زندگی به دانش آموزان مقاطع مختلف،بالا بردن آگاهی معلمان و والدین دانش آموزان در زمینه مهارتهای زندگی، آموزش مربیان ، برگزاری کارگا ههای آموزشی برای پرسنل بهداشت و عموم مردم از این برنامه ها می باشد. برنامه آموزشی فرزند پروری تلاشی است در جهت کاهش استرسهای موجود در جامعه که باعث تعامل بهتر والدین با فرزندان خود و فضای مثبت خانه خواهد شد. در جهت پیشگیری از عوارض روانی رفتارهای مقابله ای والدین با کودکان و افزایش آگاهی به والدین در درک رفتار کودک، کارگاه ها و جلسات مختلف آموزشی برای گروههای هدف به شکل مقطعی و در طی سال اجرا می گردد.

برنامه اعتیاد و سوء مصرف مواد (برنامه های آموزشی ، پیشگیرانه و مرکز گذری کاهش آسیب
DIC):
افزایش دسترسی به جمعیت دارای رفتارهای پرخطر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی، برقراری ارتباط آنها با سیستم بهداشتی، درمانی، کاهش بروز و شیوع عفونت ویروس ایدز در جمعیتهای پرخطر جنسی و مصرف کننده مواد مخدر، کاهش بروز و شیوع بیمار یهای آمیزشی، هپاتیت و ایدز، توانمندسازی مصرف کنندگان مواد در جهت کاهش مخاطرات بهداشتی ناشی از رفتارهای پرخطر مصرف مواد، بازگرداندن معتادین خیابانی به آغوش خانواده و اجتماع، کاهش وقوع و رفتارهای جنایت کارانه در مصرف کنندگان مواد، ایجاد امکان درمان مصرف کنندگان مواد با استفاده از رویکردهای مختلف از این اقدامات است.مرکز گذری
DIC)) در شهرستان آبادان دایر بوده و فعالیتهای خود را در زمینه کاهش آسیب اعتیاد و یک واحد MMT دولتی نیزدر شهرستان آبادان فعالیت می نماید. میانگین مراجعه روزانه این مراکز 105 نفر در روز بوده و 150 نفر تحت درمان با متادون می باشند.

برنامه پیشگیری از رفتارهای خودکشی:
بررسی اثربخشی ادغام برنامه پیشگیری از خودکشی مبتنی بر درمان افسردگی در نظام بهداشتی، تکمیل پرسشنامه های موارد اقدام به خودکشی و جمع آوری و ارسال آمار ماهیانه موارد خودکشی ، برگزاری همایش پیشگیری از خودکشی و رفتارهای مرتبط که در راستای سیاستهای دفترسلامت روانی اجتماعی و برنامه های آموزشی در زمینه بیماری افسردگی با تأکید بر شناخت علائم خودکشی خصوصاً با حساس سازی والدین در طی سال و بطور مقطعی از این اقدامات می باشد.

برنامه پیشگیری از مصرف الکل:
این برنامه از سال1392 آغاز به کار نموده و در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای پیشگیرانه از مصرف الکل و مشروبات الکلی و عوارض سوء مصرف آن در سطح مرکز بهداشت اجرا می شود که با هدف پیشگیری از مصرف الکل در خوابگاههای دانشجویی، بهبود آگاهی دانش آموزان و والدینشان در سطح مدارس و... می باشد.