چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد گسترش.


واحد گسترش شامل قسمتهای اصلی زیر می باشد:
1-بیمه روستایی
2- پزشک خانواده و حاشیه شهر
3-برنامه رابطین بهداشت


1-اقدامات بیمه روستایی:
جذب پزشک و مامای بیمه روستایی، محاسبه حقوق و مزایای تیم سلامت
پایش و نظارت بر عملکرد تیم سلامت و هماهنگی با بیمه سلامت در نظارت بر مراکز
برگزاری جلسات ماهیانه با پزشکان
برآورد نیازهای تجهیزاتی مراکز و خانه های نیازمند به تعمیر
سرشماری سالانه روستاها
بررسی مشکلات پرسنل مراکز روستایی و برطرف نمودن آنها
تامین نیروهای مورد نیاز (اعلام نیاز به نیروهای طرحی )
نظارت بر اجرای دستورالعمل بیمه روستاییان در مراکز روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر
برنامه ریزی جهت پایش ستادی و نظارت برشرکت کلیه واحدها در پایش از مراکز
همکاری و نظارت بر حسن اجرای کلیه دستورالعمل ها و طرح های بهداشتی در مراکز روستایی
دریافت ماهیانه نسخ ویزیت پزشک بیمه روستایی
تهیه فرم عملکردی ماهیانه و ارسال آمار مربوطه به بیمه سلامت استان
عقد قرارداد با بیمارستانها و پزشکان داروساز به منظور پوشش خدمات سطح یک

2-اقدامات پزشک خانواده و حاشیه شهر:
فرمهای مربوطه در کلیه مراکز شهری توزیع و سرشماری انجام شده است و در سامانه ورود اطلاعات صورت گرفته است.
به کلیه مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت یک دستگاه کامل کامپیوتر تحویل داده شده است .
در روستاها ویزیت پایه توسط پزشکان به شکل افلاین انجام میشود که در ستاد مرکز بهداشت بروزرسانی میگردد.
برآورد و پیگیری خرید نیازهای تجهیزاتی و تعمیراتی کلیه مراکز شهری-روستایی پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت توسط واحد گسترش انجام میشود.

3-اقدامات برنامه رابطین بهداشت:
مسئول برنامه رابطین بهداشت نظارت بر زیج حیاتی شهر و روستا و توزیع زیج حیاتی جدید به مراکز دارد.
وظیفه آموزش مربیان رابطین بهداشت و برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مربیان و رابطین بهداشت ، جذب رابطین جدید و پیگیری برگزاری جشن روز جهانی داوطلب و اهداء هدیه به داوطلبین بهداشت و برگزاری برنامه های تفریحی و....
بازنگری و پیشنهادات طرح گسترش و تشکیلات ستاد و مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت