چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد حراست.


سید رضا حسینیان فرد
مدرک: کارشناس علوم تربیتی
سمت: مسئول حراست مرکز بهداشت
شماره تماس: 09303406679-09169303379
پست الکترونیک:
seyedrezahoseinian20@gmail.com


 

شرح وظایف واحد حراست

نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های اداری
ثبت ، کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل معاونت و مرکز بهداشت و مراکز تابعه
نظارت و بررسی ورود و خروج اموال
تشکیل پرونده برای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی ، طرحی، شرکتی و... جهت بایگانی و حفاظت اسناد
بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی معاونت و مرکز بهداشت و مراکز تابعه
آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه
تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد
نگهداری و بایگانی اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد طبقه بندی شده (حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده)
صدور کارت شناسایی پرسنل
حفاظت از اماکن ، تأسیسات و تجهیزات
ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری
توانمند سازی کارکنان حراست