چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

معاون مرکز بهداشت.


نام و نام خانوادگی:                                      مهندس مرتضی عوفی پور
سمت:                                                              معاون اجرایی مرکز بهداشت آبادان
تحصیلات:                                                       کارشناس مهندسی عمران
شماره تماس:                                                 53273042-061
پست الکترونیک:                                           m.oufipoor@abadanums.ac.ir