چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد تغذیه.


شرح وظایف واحد تغذیه
1-بهبود روند رشد و وضعیت تغذیه کودکان زیر ۶سال
2-بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده
3-بهبود وضعیت تغذیه سالمندان
5-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید، آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن
6-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود سایر ریزمغذیها ( ویتامین A - D - B۲ روی و کلسیم )
8-ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع سرطلان، بیماریهای قلبی عروقی و فشار خون
9-ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع دیابت
10- ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع چاقی
11-بهبود وضعیت تغذیه میانسالان
12-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم
14- هماهنگی با مراکز بهداشتی به منظور معرفی کودکان واجد شرایط جهت بهره مندی از برنامه مشارکتی - حمایتی
15- هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی (ره)در خصوص معرفی کودکان دارای سوء تغذیه و توزیع سبدهای غذایی
16- نظارت بر حسن اجرای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان در مراکز بهداشتی
17- بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر 8سال شهرستان
18- اسخراج مشکلات تغذیه ای منطقه به تفکیک سنی
19- استفاده از راهکارهای مناسب دربهبود وضع تغذیه جامعه
21- ارائه مشاوره تغذیه جهت گروههای هدف
22- دریافت آمارهای مربوط به برنامه مشارکتی - حمایتی از مراکز بهداشتی و ارسال به معاونت محترم بهداشتی
14- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی معلمان ،دانش آموزان و والدین در زمینه تغذیه سالم
17- ارتقا سطح اگاهی جامعه در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید
19- پایش و ارزیابی وضعیت اجرای برنامه های تغذیه در مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت
20- ارسال نتایج بازدید از مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت به مراکز به منظور رفع نقاط ضعف