چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد بهداشت محیط.

ملیحه مسلم نیا

کارشناس مسئول بهداشت محیط

اسماعیل مطوری

کارشناس بهداشت محیط

معصومه درویشی

کارشناس بهداشت محیط

هدی یونسی اصل

کارشناس بهداشت محیط

محمد نصرالهی

کارشناس بهداشت محیطشرح وظایف واحد بهداشت محیط

۱.     نظارت بر وضعیت بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی

۲.    کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه

۳.    کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده آب با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به مرکز بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب

۴.   کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه

۵.   اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از مرکز بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها

۶.معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره

۷.    بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها

۸.    بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا

۹.    بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط

۱۰.   بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب

۱۱.   بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه

۱۲.   رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی

۱۳.   سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه

۱۴.   مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری

۱۵.   کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب

۱۶.   اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی

۱۷.   شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه

۱۸.   بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

۱۹.   بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه

۲۰.   کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها

۲۱.   شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

۲۲.   آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره

۲۳.   آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی

۲۴.   آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط

۲۵.   آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف

۲۶.   آموزش  بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط

۲۷.   نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های آبادان

۲۸.   نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی

۲۹.   نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف

۳۰.   اجرای طرح ضربت

۳۱.   اجرای طرح شهر سالم

۳۲.   اجرای طرح روستای سالم

۳۳.   بهسازی محیط روستا

۳۴.   برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان

۳۵.   نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل ، جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط

۳۶.   راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم

۳۷.   اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه های مربوط به بهداشت محیط

۳۸.   اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت

۳۹.   اجرای طرح امنیت غذا

۴۰.   اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی ، ماه محرم و ماه رمضان

۴۱.   بازدید و نظارت از استخرهای شنا

۴۲.   جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه

۴۳.   تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط