پنجشنبه 14 اسفند 1399  

فایل‌های آموزشی

فایل‌های آموزشی باروری سالم.

بوکلت مراقبت های ادغام یافته باروری سالم وجمعیت
دانلود

خلاصه بوكلت سلامت باروري
دانلود

دستورعمل کشوری ارایه خدمات مراقبت باروری ویژه در زنان واجدشرایط پزشکی(اندیکاسیون توبکتومی و روشهای موقت)
دانلود

راهنماي اجرايي ارايه خدمت بستن لوله هاي رحمي در زنان واجد شرايط پزشكي
دانلود

راهنمای فرم مشاوره باروری سالم وفرزندآوری
دانلود

نامه دستورعمل ارایه خدمات مراقبت باروری ویژه در زنان واجدشرایط پزشکی
دانلود

نامه فاصله گذاری مناسب در بارداری
دانلود