پنجشنبه 14 اسفند 1399  
1399/10/22 دوشنبه

چهارمین جلسه نظارت بر چگونگی اجرای طرح شهید سلیمانی.

.
در راستای پایش و نظارت بر چگونگی اجرای طرح شهید سلیمانی چهارمین جلسه کارشناسان بیماریهای واحد پیشگیری ظهر امروز در محل ستاد مرکز بهداشت برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مسئول واحد پیشگیری از بیماریها و کارشناسان بیماریهاستاد برگزار گردید ضمن هشدار در زمینه اهمیت  مراقبت بیماری کووید ۱۹ به هماهنگی و پیگیری تا روز ۱۴ کلیه بیماران به صورت مراجعه و مراقبت درب منزل(contact tracing) تاکید گردید. همچنین اهمیت نمونه گیری از کلیه اطرافیان بیماران مثبت کووید۱۹ در منزل و محل کار تا حداقل ۱۰مورد از افرادی که با بیمار مثبت در ارتباط بوده اند تاکید شد..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر